ISO 9001:2009

– norma standardizovaných požadavků pro systém řízení kvality. Touto normou prokazujeme, že bereme kvalitu a požadavky našich zákazníků vážně azároveň se zavazujeme splňovat veškeré legislativní požadavky.
– naše společnost je certifikována od 29.5.2012